Stel cookie voorkeur in

ABC-gids

Verlof

Zie L: Leerplicht

Ziekmelding

KDV/PA: 073-5236181
BSO: 073-5236182

Groepen 1 t/m 8: telefonisch 073-5215005 of via de Social Schools app.

Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

Zorg

Wij vinden het belangrijk ieder kind de aandacht te geven die het verdient. Zo krijgen kinderen die wat meer leerstof aankunnen extra uitdaging vanuit de methode of vanuit extra leer- en spelmaterialen aangeboden.

Kinderen die juist wat meer ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling krijgen tijdens de lessen extra aandacht in groepjes en/of individueel.

Als dit niet voldoende is bespreken we kinderen met de Intern Begeleider en voor de meer complexere problematieken roepen we hierbij ook de hulp in van de jeugdverpleegkundige (GGD) en schoolmaatschappelijk werker (Juvans). Als dit het geval is, neemt u als ouder(s) ook altijd deel aan het gesprek.

Tijdens zo’n kindbespreking bespreken we samen de problematiek en komen we tot adviezen en tips. Eventueel kan er een doorverwijzing naar een zorginstantie uit voortkomen.

Op deze pagina vindt u de ABC-gids van Kindcentrum De Terp. Met deze gids willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken op school.

Mist u onderwerpen in deze ABC-gids? Laat het ons dan weten.

U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@kcdeterp.nl.