Stel cookie voorkeur in

Ons kindcentrum

Kindcentrum De Terp is een groot kindcentrum in Rosmalen met ongeveer 520 leerlingen en 40 medewerkers en ligt midden in de wijk De Overlaet. De meeste leerlingen komen uit deze omliggende wijk en de kern van Rosmalen. De laatste jaren hebben echter ook steeds meer kinderen uit de nieuwe wijk De Groote Wielen een plekje gevonden binnen ons kindcentrum.

Samen groeien naar een kindcentrum
De afgelopen jaren is er een traject gestart tussen openbare basisschool De Overlaet, katholieke basisschool De Borch en de partners van de kinderopvang ‘t Goudvisje en Kanteel te komen tot een integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit onderwijs en kinderopvang. In een integraal kindcentrum zijn educatie, ontwikkeling en opvang geïntegreerd in een totaalpakket, met een gezamenlijke visie, pedagogisch klimaat en een doorlopende leerlijn.

Per 1 augustus 2018 zijn de beide basisscholen gefuseerd en heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Vanaf dit moment dragen de naam Kindcentrum De Terp. In het schooljaar 2018-2019 gaan we nauwer samenwerken met de kinderopvang en verder toewerken naar een integraal kindcentrum.