ABC-gids

Op deze pagina vindt u de ABC-gids van Kindcentrum De Terp. Met deze gids willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken op school.

Mist u onderwerpen in deze ABC-gids? Laat het ons dan weten.

U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@kcdeterp.nl.

Het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind is iets om even de tijd voor te nemen. U wilt zich vooraf zo goed mogelijk een beeld vormen van de scholen in de buurt. Is de sfeer goed, voelt uw kind zich er veilig en prettig, spreekt het onderwijssysteem u aan? Dit zijn zomaar enkele vragen die ouders zich stellen.

Wilt u weten of Kindcentrum De Terp de juiste plek is voor uw kind?

Uiteraard kunt u eerst een kijkje nemen in ons gebouw. Wij verzorgen voor nieuwe ouders een rondleiding en een vrijblijvend informatiegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek inzicht in onze werkwijze en u proeft meteen de sfeer. Maak gerust een afspraak voor een gesprek en rondleiding met onze directeur Eric de Brouwer of Anja van de Kerkhof- v Schaijk, teamleider onderwijs. Wij laten u graag ons kindcentrum zien! Dat kan via e-mail naar info@kcdeterp.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Uw kind aanmelden

Leuk dat u uw kind bij ons wilt aanmelden! Als u besloten heeft om uw kind op Kindcentrum De Terp aan te melden voor opvang of onderwijs, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden en uitprinten. Nadat u het ingevuld en ondertekend heeft, kunt u dit versturen naar:

Kindcentrum De Terp o.v.v. aanmeldingsformulierTerpeborch 78, 5241 KB Rosmalen

Uiteraard kunt u het formulier ook per mail terugsturen. Dat kan naar info@kcdeterp.nl o.v.v. Aanmelden.
Vergeet u bij de inschrijving voor onderwijs niet een kopie waarop het BSN van uw kind staat toe te voegen?

Op het inschrijfformulier kunt u een eventuele allergie of afspraak over medicijngebruik noteren. Fijn als u tussentijdse wijzigingen doorgeeft aan de beroepskrachten (leerkrachten en/of pedagogische medewerkers).

Social Schools 3.0 is de schoolapp waarmee we u op de hoogte houden van:

  • Inhoudelijke en leuke updates uit de klas 
  • Persoonlijke berichten van de leerkracht 
  • Agendapunten/jaarkalender 
  • Oudergesprekken 
  • Absentiemeldingen 
  • En meer!

Iedere ouder ontvangt bij de start op ons kindcentrum een uitnodiging om een account aan te maken. Download de app; Zoek “Social Schools 3.0” in de Appstore of Google Play. De app voldoet aan de privacy richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Kindcentrum De Terp valt onder ATO (Algemeen Toegankelijk Onderwijs) Scholenkring. ATO-Scholenkring heeft 16 scholen en kindcentra in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. Naast het bovenschools bestuur zorgt ATO voor richtlijnen, advies en begeleiding voor kwaliteitsverbetering. Ook is er een klachtregeling (zie K: Klachten). Meer weten? Kijk dan op www.ato-scholenkring.nl.

Kindcentrum De Terp heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. Ons Kindcentrum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. In de bijlage vindt u de privacy verklaring, waarin wij u uitleggen hoe we omgaan met de gegevens van uw kind.

Klik hier voor de bijlage

Kindcentrum De Terp ligt in woonwijk De Overlaet, Terpeborch 78 5241KB te Rosmalen. Wij vragen u bij voorkeur met de fiets of lopend uw kinderen te brengen en te halen. Als u met de auto bent vragen wij u de auto niet te parkeren op de stoep.

De kinderen van groep 1 en 2 bewegen iedere dag in hun spel, zowel binnen als buiten. Daarnaast worden er beweegactiviteiten aangeboden in de speelzaal. Hiervoor zijn gymschoenen, die de kinderen zelf makkelijk aan en uit kunnen doen, verplicht. De gymschoenen blijven in de groep gedurende het schooljaar.

Voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn er drie lessen bewegingsonderwijs in een week. Twee lessen vinden plaats in de gymzaal en één les op het buitenplein. In deze lessen worden activiteiten uit de verschillende beweegleerlijnen op niveau aangeboden. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht en/of de groepsleerkracht(en). Ook komen verenigingen tijdens deze beweeg-momenten activiteiten verzorgen om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. De vakleerkracht verzorgt ook wekelijks uitdagende beweegactiviteiten voor de BSO.

Voor de lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal zijn gymschoenen en sportkleding verplicht. Na afloop kunnen de kinderen zich opfrissen en douchen. Hiervoor graag een handdoek meegeven. De gymspullen gaan na iedere les weer mee naar huis.

Buitenspel

Naast de lessen spelen de kinderen in de kleine en grote pauze buiten. Tijdens deze pauzemomenten worden beweegactiviteiten georganiseerd door de vakleerkracht en/of leerkrachten. Ook zijn er kinderen uit groep 8 opgeleid tot kidstrainer. Zij begeleiden spelactiviteiten tijdens de grote pauze, waar alle kinderen aan mee mogen doen.

Bewegend leren

Tijdens de lessen rekenen, taal, spelling en lezen is er voor de kinderen ruimte om te bewegen. Zo wordt sommige leerstof bewegend ingeoefend en worden lesactiviteiten in actieve werkvormen aangeboden. Tussen de lessen door is er ruimte voor energizers en spellen, zodat iedereen daarna weer geconcentreerd en energiek verder kan spelen, werken en leren.

Wij vinden communicatie met u als ouder heel belangrijk. Daarom kunt u op allerlei verschillende manieren contact met ons opnemen. Wilt u ons bellen? Dat kan op 073-8442630

Liever mailen? Dit zijn de contactpersonen en hun mailadres:

Algemeen: info@kcdeterp.nl

Directeur Kindcentrum De Terp Eric de Brouwer: directie@kcdeterp.nl 

Petra Hoeke (Locatiemanager Kanteel Kinderopvang): phoeke@kanteel.nl

Wilt u persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind? Spreek hem/haar dan gerust aan als u uw kind komt wegbrengen of ophalen of stuur een mailtje naar de groepsleerkracht van uw kind. Maak een afspraak als u meer tijd nodig heeft om iets te bespreken.

Binnen ons kindcentrum zijn er 2 contactpersonen die als taak hebben om kinderen op te vangen die te maken hebben met vormen van machtsmisbruik en hen te begeleiden in het vinden van oplossingen. Niet alleen kinderen kunnen contact opnemen, maar ook ouders en teamleden. Daarnaast zijn contactpersonen het aanspreekpunt als het gaat om klachten die te maken hebben met de schoolsituatie.

Contactpersonen nemen een klacht serieus en zorgen ervoor dat deze volgens de correcte klachtenroutes wordt opgepakt. Zij bieden een luisterend oor en een betrouwbare wegwijzer. De contactpersonen voor kindcentrum De Terp zijn:

Groep 1 t/m 4  
Jolanda Raaijmakers JolandaRaaijmakers@kcdeterp.nl
Groep 5 t/m 8  
Joris van Kessel JorisvanKessel@kcdeterp.nl   

Kindcentrum De Terp heeft een continurooster.  Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht in de groep eten en daarna buiten mogen spelen. Het eten gebeurt in de eigen groep en we hebben de afspraak gemaakt dat de kinderen in alle rust eten.

We hebben er voor gekozen om de groepen gespreid buiten te laten spelen. Hiervoor hanteren we een schema. 

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van Kindcentrum De Terp. Deze bestaat uit de directeur Eric de Brouwer, Anja vd Kerkhof- v Schaijk, teamleider onderwijs en Petra Hoeke, teamleider opvang. Benieuwd wie dit zijn? Op onze website kunt u alle personeelsleden opzoeken onder het kopje 'wie is wie'.

Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, vanaf hun geboorte tot aan de start van de puberteit. Net zoals thuis, maar dan anders, in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs.

Kanteel is een fijne, uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren het uitgangspunt is. Kinderen inspireren! Kanteel biedt kinderopvang in de vorm van een Kinderdagverblijf, Peuterarrangement en Buitenschoolse opvang.Wilt u meer weten over Kanteel? Kijk dan op www.kanteel.nl Wilt u eens komen kijken? Maak gerust een afspraak, wij maken graag tijd voor u vrij.

Teamleider opvang: Petra Hoeke, telefoon: 06-365 433 28

KDVterp@kanteel.nl
PAterp@kanteel.nl
BSOterp@kanteel.nl
Website: https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-de-terp/

Bezoekadres: Nieuwendijk 38 5241 BB Rosmalen
KDV/PA: 073-5236181
BSO: 073-5236182

In april maken kinderen in groep 8 van het basisonderwijs een eindtoets. Sinds 2015 is het afnemen van een eindtoets in groep 8 verplicht. Scholen kunnen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij hebben gekozen voor de eindtoets Iep. U krijgt van ons een rapportage over uw kind. Let op: niet de eindtoets, maar het advies van de leerkrachten is leidend voor het schooladvies.

De Engelse lessen voor groepen 1 t/m 8 worden verzorgd door leerkrachten/studenten uit Engels sprekende landen en worden gecoördineerd door een leerkracht die gespecialiseerd is in vroeg vreemdetalenonderwijs. Gestreefd wordt naar ongeveer een uur Engels per week per groep. De lessen worden gegeven volgens de principes van de multiple intelligences (alle zintuigen komen aan bod!) en ook CLIL (Content and Language Integrated Learning) staat centraal. Dat betekent concreet dat er veel creativiteit bij de lessen komt kijken en er ook onderwerpen aan bod komen die tijdens de zaakvakken centraal staan.

Wij vinden de veiligheid van uw kind erg belangrijk. Dat geldt zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. Ongelukjes of andere incidenten zijn zowel thuis als op een kindcentrum helaas nooit 100% te voorkomen. Daarom zijn er tijdens openingstijden altijd gediplomeerde EHBO-ers binnen de verschillende disciplines aanwezig.

Peuterarrangement

Tijdens de ochtend wordt er gedronken met de kinderen. Het drinken nemen ze zelf mee. Het liefst in een beker (géén pakjes!). Dit is beter voor de spraak van uw kind en voor het milieu. (Wilt u a.u.b. de naam van uw kind goed leesbaar op de beker zetten.)

In de ochtend wordt er fruit gegeten, wat uw kind zelf meeneemt. Het drinken en het fruit (ongeschild) mogen de kinderen bij binnenkomst, bij de deur, in de daarvoor bestemde bakken leggen.

VOEDING

Kinderdagverblijf

Eten en drinken zijn bij uitstek een plezierig en sociaal gebeuren. Het is een belangrijk onderdeel van een dag op het kinderdagverblijf. Wij proberen op een positieve, stimulerende manier met eten en drinken om te gaan. Wij stimuleren de kinderen om te helpen met het dekken van de tafel, zelf hun beleg te kiezen en zelf hun brood te smeren. Wij dwingen de kinderen niet tot eten. Het samen zijn en zelf doen zijn belangrijke waarden die wij kinderen willen meegeven met de eet- en drinkmomenten. Het kinderdagverblijf werkt met een vast aanbod van zoveel mogelijk suikervrije voedingsmiddelen zoals fruit, melk, yoghurt, bruin brood met hartig beleg, stroop, vruchtenhagel en groenten.

Speciale voeding

Als een kind een dieet moet volgen of de ouder stelt bepaalde voedingseisen, dan proberen wij daar rekening mee te houden. Speciale producten kunnen door ons aangeschaft worden als zij te bestellen zijn via onze leverancier, de prijs van de normale voeding niet te boven gaan en lang genoeg houdbaar zijn. Zo niet, dan brengt de ouder de voeding zelf mee. 

Groepen 1 t/m 8

Kleine Pauze: We hebben een voorkeur voor fruit/ groente of  ‘gezonde koek’ (ontbijtkoek, evergreen, vruchtenreep, rijstwafel) of een boterham. De leerkracht leest voor tijdens de kleine pauze.

Ook tijdens de lunch pleiten wij voor gezonde voeding. Boterhammen met eventueel een gezonde snack. Het drinken graag vervoeren in een beker of bidon.We besteden namelijk veel aandacht aan duurzaamheid en milieu. Zo scheiden wij o.a. dagelijks ons afval met de kinderen en willen we ook zo min mogelijk wegwerpverpakking binnen de school. We hopen dat u ons hierbij wilt helpen en ondersteunen. We stimuleren het drinken van water.

De kleuters krijgen een half uurtje om hun lunch te nuttigen. Dit wordt geleidelijk aan teruggebracht naar een kwartier vanaf de groepen 4. Als blijkt dat een kind de lunch niet op krijgt, binnen de genoemde tijden, kunnen er individuele afspraken gemaakt worden met ouders / kind. Tijdens het eten heerst er rust in de school en de kinderen kunnen op hun gemak eten.

Op Kindcentrum De Terp vinden wij leren met plezier belangrijk. Daarom geven wij de kinderen ook genoeg ruimte om samen te feesten. Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar. Zo vieren wij Sinterklaas, Carnaval en doen we mee aan activiteiten tijdens de Koningsspelen. Ook vieren we Kerst met een gezellige kerstviering. We betrekken u als ouder zoveel mogelijk bij deze feestelijke dagen. In de Social Schools app ziet u wanneer we wat vieren. Voor de organisatie van deze feesten krijgen wij hulp van de Oudervereniging.

Natuurlijk vieren we ook de verjaardagen van de kinderen. Voor de verjaardag van uw kind mag in de groep getrakteerd worden. We stellen gezonde traktaties op prijs. (zie T bij traktaties)

Is uw kind of bent u een voorwerp kwijtgeraakt op Kindcentrum De Terp? Wij hebben een speciale opslagplaats voor gevonden en verloren voorwerpen. U vindt deze in een kastje t.o. de teamkamer. Voor elke vakantie ruimen we deze gevonden voorwerpen op.

Onze lokalen zijn voorzien van digitale (Prowise) borden. Ook hebben we een groot aantal Ipads. Deze worden in alle groepen gebruikt. Zo wordt in de groepen 3 t/m 8 de verwerking van het rekenonderwijs op de Ipads gedaan. Ook worden de Ipads voor andere vakken ingezet. Ze kunnen verbonden worden met de digitale schoolborden en de leerkracht kan op deze manier interactief onderwijs verzorgen. Onder schooltijd en na schooltijd bij de BSO wordt er gewerkt met educatieve websites en apps via de Ipad of computer onder toeziend oog van beroepskrachten. In de hogere groepen en bij de BSO worden de gebruiksafspraken rondom social media besproken m.b.v. bijvoorbeeld een internetcontract wat terug te vinden is in ons pestprotocol.

Voordat de opvang van uw kind start, is er eerst een intakegesprek met een pedagogisch medewerker van het kindcentrum. Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met u als ouder(s) is belangrijk. In het intakegesprek met de pedagogisch medewerker wordt de basis gelegd voor verdere contacten. Zij wordt de mentor van uw kind. In het intakegesprek worden de algemene huisregels met u besproken en worden afspraken gemaakt over het wennen van uw kind. Tijdens dit gesprek vertelt de pedagogisch medewerker u meer over de specifieke groep. U krijgt informatie over de organisatie van de groep: eet- en slaapgewoonten, hygiëne, dagindeling, speelgewoonten, omgang en afspraken met de kinderen. Ook wisselen u en de pedagogisch medewerker informatie uit over uw kind.

Ongeveer 3 maanden voordat uw kind bij ons op school komt, wordt u uitgenodigd door Jolande Raaijmakers, clustercoördinator van groep 1/2. voor een eerste intakegesprek.Voorafgaand aan de 4e verjaardag worden ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek met de groepsleerkracht van groep 1/2. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind n.a.v. het door ouders ingevulde intakeformulier. Ook de dagindeling, de behoeften van uw kind en de wederzijdse verwachtingen worden dan besproken. Samen maken we afspraken over de wenmomenten. De groepsleerkrachten besteden in het begin extra tijd en aandacht aan u en uw kind.In groep 1 gaat uw kind in principe meteen de volledige week naar school vanaf de eerste echte schooldag. Wanneer u het anders wenst (of op advies van de groepsleerkracht) kunnen we dat uiteraard overleggen. Het individuele kind en zijn/haar welbevinden staat voorop!

Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, vanaf hun geboorte tot aan de start van de puberteit. Net zoals thuis, maar dan anders, in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs.

Kanteel is een fijne, uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren het uitgangspunt is. Kinderen inspireren! Kanteel biedt kinderopvang in de vorm van een Kinderdagverblijf, Peuterarrangement en Buitenschoolse opvang.Wilt u meer weten over Kanteel? Kijk dan op www.kanteel.nl Wilt u eens komen kijken? Maak gerust een afspraak, wij maken graag tijd voor u vrij.

Teamleider opvang: Petra Hoeke, telefoon: 06-365 433 28

KDVterp@kanteel.nl
PAterp@kanteel.nl
BSOterp@kanteel.nl
Website: https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-de-terp/

Bezoekadres:
Nieuwendijk 38 5241 BB Rosmalen
KDV/PA: 073-5236181
BSO: 073-5236182

We vinden het erg belangrijk om niet alleen over, maar juist ook mèt kinderen te praten.

Elke leerkracht van groep 1 t/m 8 voert kindgesprekken. Deze gesprekken vinden gewoon plaats onder schooltijd en tijdens deze geplande gesprekken praat de leerkracht met iedere leerling. Wat vindt het kind fijn of juist niet fijn op school? Wat gaat er goed? Wat gaat minder? Hoe kunnen ze elkaar helpen? De onderwijsbehoeftes van iedere leerling komen hierbij aan bod. Je maakt het kind deelgenoot van zijn of haar onderwijsproces en doordat het kind mag meedenken heeft hij/zij vaak de oplossing voorhanden.

Als er belangrijke punten uit dit kindgesprek naar voren komen, worden deze met ouders gedeeld tijdens een oudergesprek.

Kinderopvang Kanteel heeft een klachtenprocedure waarmee ouders zowel klachten als tips en verbeterpunten kunnen delen. De locatiemanager kan u hier meer over vertellen, ook kunt u kijken op onze website.

Binnen Kindcentrum de Terp houden wij er een open aanspreekcultuur op na. Dat geldt voor de kinderen, de pedagogisch medewerkers, maar ook voor u als ouder. Mochten er zaken zijn die u graag anders ziet of die vragen oproepen. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerker (eventueel de mentor van uw kind). Komt u er niet uit, dan kunt u altijd bij Cathelijne van Mierlo terecht.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u altijd contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang.

Heeft u een klacht over (een medewerker van) ons Kindcentrum? Dan probeert u er eerst samen met de betreffende persoon uit te komen. Bespreek uw klacht dan ook als eerste met de leerkracht van uw kind. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. Als u er samen niet uitkomt, neemt u contact op met de directeur. Deze kan u advies en ondersteuning geven. Heeft u geen goed gevoel bij de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht niet binnen de school bespreken? Dan kunt u terecht bij ATO-scholenkring (zie A: ATO-scholenkring). ATO wil met respect en transparantie omgaan met mogelijke klachten. De contactpersoon van ATO handelt de klacht zelf af of legt deze voor aan een onafhankelijke klachtencommissie (Stichting KOMM). In het onderwijs hanteert men twee soorten klachten namelijk Overige klachten en Klachten over machtsmisbruik.

Overige klachten

Klachten kunnen worden ingediend door ouders, voogden en verzorgers van leerlingen, personeelsleden en anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Als u een klacht heeft over het bestuur, leerkracht, leerlingen, ouders van leerlingen of een andere betrokkene van de school dan probeert u eerst uw klacht op te lossen met de betreffende persoon. Indien dit niet lukt, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Hebt u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van ATO-Scholenkring via het stafkantoor op Coudewater 073-8507788, Postbus 185, 5240 AD te Rosmalen.

Het bevoegd gezag, het College van Bestuur, zal ervoor zorgen dat uw klacht correct wordt afgehandeld. Indien een en ander niet tot een gewenst resultaat leidt, dan kunt u als klager uw klacht rechtstreeks, of via het bevoegd gezag, voorleggen aan de Onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM.
T.a.v. Mevr. M.A.M. Arends-Deurenberg
Postbus 10405602 BA Eindhoven
Telefoon: +31(0)6 158 849 73
Email: m.arends@komm.nl

Klachten over machtsmisbruik

Om een veilige en vertrouwde schoolomgeving en werkklimaat op school te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen, is het noodzakelijk dat wordt besproken wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Kindcentrum De Terp heeft verschillende interne vertrouwenspersonen waarbij u terecht kunt. De interne contactpersoon luistert naar de klacht en geeft u advies over de afhandeling van de klacht. Bij een klacht over machtsmisbruik bij kinderen en de gevolgen daarvan, verwijst de interne contactpersoon u door naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. De GGD maakt hiervoor gebruik van een bestand van deskundigen: 073-6404090. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt alle betrokkenen in het onderwijs bij meldingen rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het Centrale Meldpunt Vertrouwensinspectie, telefoonnummer: 0900-111 3111.

Een officieel schriftelijk ingediende klacht over machtsmisbruik gaat altijd naar de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM waarbij ATO is aangesloten. Dat kan via het bestuur of rechtstreeks door de klager. De Stichting KOMM neemt contact op met de klager en zal in eerste instantie kijken of een vorm van bemiddeling haalbaar is. Zo niet dan komt er een hoorzitting onder leiding van een commissie die bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het gebied van onderwijs en machtsmisbruik en recht.

Relevante telefoonnummers en websites waar u informatie kunt vinden:

Vermoeden van kindermishandeling, bel Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl.
Kinder- en Jongerentelefoon: 0800–0432 (gratis)
Idem vanaf mobiel: 0900–0132 (niet gratis)
www.schoolenveiligheid.nl
www.ggd.nl (Geestelijke Gezondheidsdienst)
www.arboned.nl (Medische en bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening)

Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van verschillende activiteiten.

Aan het begin van het schooljaar kun je je aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht.

De basisschool bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier, over o.a. persoonsgegevens, leerresultaten en aanwezigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale systeem ParnasSys. Jongere kinderen worden dagelijks geobserveerd. Tijdens het spelen ontdekken ze m.b.v. een uitdagende leeromgeving de wereld om zich heen samen met anderen. Bij de kinderopvang en het peuterarrangement gebruiken we als observatiemethode: ‘Zo doe ik, zo praat ik, zo beweeg ik’. Dit is een compleet volgsysteem op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie. In de groepen 1 en 2 worden kinderen voor hun hele ontwikkeling gevolgd in ParnaSsys via  de ‘leerlijnen Jonge kind’. De BSO werkt met ‘Loogin’ een procesgericht kindvolgsysteem gekoppeld aan betrokkenheid en welbevinden.

De regels van de Leerplichtwet op een rij:

  • Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen kennismaken op school.
  • Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school.
  • Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag maximaal 5 uren per week thuis blijven na overleg met de school.
  • Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek.

De directeur van ons kindcentrum en de leerplichtambtenaar controleren of u zich aan deze regels houdt. Wilt u buitengewoon verlof aanvragen? Zie dan de V: Verlof.

Luizen zijn een vervelend probleem voor elke school. Vooral na schoolvakanties is het risico op hoofdluis groot. Wij zorgen er dus voor dat wij de kinderen na elke schoolvakantie goed controleren. Dit doet een team van betrokken ouders. Zo proberen we te voorkomen dat de hoofdluis zich verspreidt. Heeft uw kind hoofdluis? Dan nemen wij contact met u op. Is de hoofdluis echt hardnekkig dan schakelen wij de GGD of een andere instantie in om te helpen.

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind, ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen.Op Kindcentrum De Terp werken we tijdens de wereld oriënterende vakken met het onderwijsconcept ‘Vierkeerwijzer’, waarbij kinderen op meer manieren intelligent kunnen zijn.

Aan de hand van thema’s worden onderwerpen uit de geschiedenis, natuur en aardrijkskunde aangeboden. Voorop staat dat kinderen bij het bestuderen van een thema een aanpak mogen kiezen die bij hen past. Zo worden ze meer eigenaar van hun leerproces.

Tijdens deze momenten werken we groepsdoorbrekend binnen de clusters (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).

Op Kindcentrum De Terp zien wij ouders als onze partners. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwtjes. Bijvoorbeeld over opvang en onderwijs, onderwijsontwikkelingen, integraal kindcentrum, het vertrek of de komst van leerkrachten, vakanties etc. Dit doen wij onder andere via onze digitale nieuwsbrief op Social Schools of via de mail.

Wij vinden de veiligheid van uw kind en haar/zijn spullen ontzettend belangrijk (zie V: Veiligheid). Toch kan het ondanks ons veiligheidsbeleid wel eens misgaan. Kindcentrum De Terp heeft daarom voor alle kinderen en leerkrachten een verzekering afgesloten die vergoeding geeft bij ongevallen. Deze verzekering geldt voor de tijd dat uw kind aanwezig is op ons kindcentrum. Onderweg van en naar school/opvang (maximaal een half uur) en tijdens activiteiten, zoals uitstapjes en sportdagen is de verzekering ook geldig. Ook ouders (of anderen) die meehelpen zijn verzekerd.

Wij raden aan uw kind geen dure dingen mee te geven, zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges etc. Deze zaken kan een kind gemakkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of het denkt er niet meer aan tijdens een spel. Bij verlies, schade of diefstal bent u als ouder zelf aansprakelijk.

Het volgen van basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij u als ouder om een vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie vindt u op deze pagina

Binnen de opvang bieden wij jaarlijks rond de verjaardag van het kind een 10-minutengesprek aan. Wij bespreken dan de algehele ontwikkeling van het kind. Dit naar aanleiding van de observaties.

In november zijn vanaf groep 1/2 in iedere groep pedagogische oudergesprekken. De inhoud van deze gesprekken is voornamelijk gebaseerd op de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen n.a.v. observatielijsten. Ook worden kort de eerste bevindingen van de leerresultaten besproken.

Omdat we het belangrijk vinden om de kinderen bij hun ontwikkeling en leerproces te betrekken en hen meer eigenaarschap hierbij te geven, laten we ze vanaf groep 5 deelnemen aan het gesprek. Kinderen van groep 3 en 4 mogen ook deelnemen aan het oudergesprek, maar dat is niet ‘verplicht’. Ouders mogen hierin de keuze maken of ze wel of niet hun zoon of dochter laten deelnemen en geven deze keuze per mail door aan de leerkracht.

De tijdstippen van de gesprekken zijn ‘s middags tussen 15.00 en 17.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur. Voor een gesprek wordt 10 minuten per leerling gepland. In februari zijn de tweede rondes oudergesprekken, waarin gesproken wordt over de gehele ontwikkeling.

Alle kinderen zijn welkom op Kindcentrum De Terp, ook kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Natuurlijk hebben we wel de mogelijkheden en deskundigheid nodig om uw kind optimaal te begeleiden. Samen met u als ouder onderzoeken we wat het beste is voor uw kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor uw kind.

Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV Meierij is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s‑Hertogenbosch en omstreken). Zo zorgen wij er samen voor dat het kind de beste plek krijgt, zo dicht mogelijk bij huis.

Wij willen alle kinderen een goed pedagogisch klimaat bieden. Dit betekent dat alle medewerkers van Kindcentrum De Terp werken aan een prettige en positieve sfeer. We hebben een pedagogische huisstijl en besteden nadrukke­lijk aandacht in alle groepen aan het voorkomen van pestgedrag. We praten er samen over, stellen samen de gedragsregels in de groep op en helpen elkaar bij het naleven van deze regels.

Dit alles biedt geen garantie dat pesten niet voorkomt. Ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het signaleren. Het hoort namelijk bij pesten dat het zich helaas in het geniep afspeelt! Laat het ons weten. Wij leren ook de kinderen dat het melden van pesten geen klikken is. Door de vijf-sporen aanpak, gesprekken met de betrokken kinderen, en zo nodig de ouders, doen we er alles aan het pesten te laten stoppen. Op school is een pestprotocol aanwezig, dat gehanteerd wordt indien nodig.

Bekijk hier het pestprotocol

Elke leerling vanaf groep 3 krijgt twee rapporten per schooljaar, in februari en juli. De kleuters die aan het einde van het schooljaar doorstromen naar groep 3 krijgen in juli ook een rapport. 

De leerlingen in groep 8 krijgen in november, vanwege de advisering VO, al een eerste rapport. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van rapportage.

We hebben schoolbreed algemene afspraken opgesteld op pedagogisch en gedragsmatig gebied. 

Bekijk hier de schoolafspraken

In ons leestheater is de schoolBIEB van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch gevestigd. De schoolBIEB heeft tot doel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Lezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling en stimuleert kinderen om na te denken over zichzelf en de wereld waarin zij leven.

De schoolBIEB is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar en zorgt ervoor dat er altijd een passende collectie boeken op school aanwezig is. Deze collectie wordt ook steeds vernieuwd en aangevuld. Alle kinderen van ons kindcentrum mogen om de week, per keer drie boeken lenen en mogen  deze drie weken houden. Mocht het boek te laat zijn, wordt u hierop geattendeerd door de biebconsulente. Mocht een boek onverhoopt beschadigd of vermist raken, dan wordt het boek bij u in rekening gebracht.

Kindcentrum De Terp is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur voor opvang.

Kindcentrum De Terp onderwijs heeft een continurooster. We starten om 8.30 uur en de school is uit om 14.15 uur. Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht in de groep eten en daarna een half uur buiten mogen spelen. Het eten gebeurt in de eigen groep en we hebben de afspraak gemaakt dat de kinderen in alle rust eten. Tijdens het eten lezen alle leerkrachten 10-15 minuten voor aan de hele groep.

Nagenoeg iedere week zijn er Terptheaters. Tijdens het Terptheater verzorgt één groep een aantal optredens en voordrachten voor de kinderen van enkele andere groepen. De ouders van de kinderen uit de groep die optreedt zijn daarbij ook van harte welkom.De voorstellingen zijn op de dinsdag- en vrijdagmiddagen van 13.30 uur tot 14.00 uur op de beide podiums bij het leestheater en bij de bovenbouw.

De verjaardag van elk kind wordt samen gevierd. Een verjaardag is op Kindcentrum De Terp zeker bij jongere kinderen een bijzondere activiteit! U mag voor de verjaardag van uw kind een traktatie meegeven, maar liever geen snoep! De beroepskracht (leerkracht of pedagogisch medewerker) eet gewoon met deze traktatie mee en wil liever geen aparte traktatie of cadeau ontvangen. De verjaardag van de leerkracht wordt ook gevierd met de groep en over de invulling daarvan maakt de leerkracht zelf afspraken met de groep.

Vakantieverlof

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de directeur van de school via het formulier Aanvraag verlof  Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Middels het formulier Aanvraag verlof vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de directeur van de school. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar met een digitale formulier.

KDV/PA: 073-5236181 BSO: 073-5236182

Groepen 1 t/m 8: telefonisch 073-844 2630 of via de Social Schools app.

Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Mist uw kind één of meerdere lessen zonder dat wij op de hoogte zijn en/of toestemming hebben gegeven, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

Alles over het protocol rondom (ziekte)verzuim kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Protocol Aanpak (ziekte)verzuim primair onderwijs

Wij vinden het belangrijk ieder kind de aandacht te geven die het verdient. Zo krijgen kinderen die wat meer leerstof aankunnen extra uitdaging vanuit de methode of vanuit extra leer- en spelmaterialen aangeboden.

Kinderen die juist wat meer ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling krijgen tijdens de lessen extra aandacht in groepjes en/of individueel.

Als dit niet voldoende is bespreken we kinderen met de Intern Begeleider en voor de meer complexere problematieken roepen we hierbij ook de hulp in van de jeugdverpleegkundige (GGD) en schoolmaatschappelijk werker (Juvans). Als dit het geval is, neemt u als ouder(s) ook altijd deel aan het gesprek.

Tijdens zo’n kindbespreking bespreken we samen de problematiek en komen we tot adviezen en tips. Eventueel kan er een doorverwijzing naar een zorginstantie uit voortkomen.