Hier staan wij voor

Onze missie

Kindcentrum De Terp is een veilige plek om je voor te bereiden op je toekomst in de samenleving. Hier dagen we je uit je talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. We leren spelend en met veel plezier. Iedereen is welkom.

Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling heeft. Daarom bevinden opvang en onderwijs zich op één locatie, werken alle medewerkers nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat. Vanuit onze visie werken we aan de volgende beloften:

  • We bieden maatwerk en ieder kind krijgt de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen.
  • Ontwikkelbehoeften en leerstijlen vormen de basis.
  • Ieder kind wordt gezien en gehoord.
  • We werken intensief samen met ouders.
  • Ieder kind een eigen basisgroep.
  • Een breed aanbod voor talentontwikkeling.
  • We werken samen met externen.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn gastvrijheid, veiligheid, zelf-ontdekken en plezier.