Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast mag de MR ook ongevraagd advies geven. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Een belangrijke taak van de MR is de achterban, bestaande uit personeel en ouders, informeren over gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. 
De MR bestaat uit een gelijke verdeling van ouders en medewerkers. Ze zijn voor ouders van kinderen en voor personeel van het Kindcentrum altijd bereikbaar om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen over het functioneren van de school. Op deze manier kunnen we ieders belang het beste vertegenwoordigen.
Ze zijn bereikbaar via het mailadres mrterp@kcdeterp.nl of je spreekt een van hen aan bij school. 

Vergaderingen 
Bij elke vergadering bezoekt Eric de Brouwer, de directeur van de school, de vergaderingen van de MR. Zo wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken rondom lopende onderwerpen en probeert de MR ook een klankbord voor de directie te zijn.
De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond als toehoorder. De vergaderdata zullen te vinden zijn in de agenda van Social Schools. Het is wel handig om dit vooraf even aan te kondigen, mocht een vergadering verzet zijn of op een andere locatie plaatsvinden. 

MR-leden stellen zich voor: 

Oudergeleding
Merlin Hafkamp
Mijn naam is Merlin Hafkamp en sinds medio 2020 voorzitter van de MR en werkzaam bij Wienerberger als marketingmanager. Ik ben moeder van Ise (groep 7c), Lara (groep 6c) en Maud (groep 4a). Omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van een inspirerende en veilige omgeving voor onze kinderen op De Terp, ben ik blij een plek te kunnen vervullen in de MR. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek me gerust aan op het schoolplein of per email aan de MR via mrterp@kcdeterp.nl.

Jules Kramer
Ik ben Jules Kramer, sinds 2 jaar wonende in Rosmalen en werkzaam bij FrieslandCampina waar ik verantwoordelijk ben voor de marketing van kaas. We hebben 3 kinderen waarvan dochter Hannah in groep 6c en Cato in groep 1. Ik wil mijn achtergrond graag inzetten om te werken aan optimaal onderwijs voor onze kinderen en een top plek om te werken voor leerkrachten.

Wessel van Geest
Mijn naam is Wessel van Geest, getrouwd met Lieke en wij zijn ouders van 3 dochters, genaamd Femke (groep 6a), Eva (groep 5c) en Lina (nog niet schoolgaand). Sinds drie jaar gaan onze kinderen naar KC de Terp. Met de overstap van school zien wij een zichtbare positieve groei bij onze dochters. Dit motiveert mij om mezelf in te zetten voor deze school en mee te denken in de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten. Zelf ben ik werkzaam als wijkagent binnen de politie eenheid Oost-Nederland. Met mijn achtergrond hoop ik een steentje bij te kunnen dragen binnen de MR van KC de Terp. 

Personeelsgeleding
Laura Schulp
Mijn naam is Laura Schulp. Dit jaar ga ik starten in de personeelsgeleding van de MR, omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te zijn en blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs, zowel landelijk als binnen ons Kindcentrum. Daarnaast kijk ik ernaar uit om ons team te mogen vertegenwoordigen in de MR. 

Han de Vries
Ik werk al meer dan 40 jaar in het onderwijs en nu al 20 jaar op KC de Terp (voorheen op OBS de Overlaet). Ik zit al enkele jaren in de GMR  van ATO-Scholenkring, het bestuur  waar ook KC de Terp toe behoort. Ik vind het belangrijk om naast de GMR ook in de MR te zitten zodat de verbinding tussen bovenschoolsbeleid en het beleid op de school gewaarborgd is. Ik wil in de MR mijn collega’s goed vertegenwoordigen, ze op de hoogte houden waar mee wij bezig zijn en hun input meenemen naar de vergadering. Ik ben toch een van de vertegenwoordigers namens het team in de MR.

Wilma van der Pas
Ik ben leerkracht op KC De Terp in de bovenbouw.
Ik zit in de MR omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het onderwijs op landelijk gebied. Ik vind het ook belangrijk om het team zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te vertegenwoordigen in de MR om ervoor te zorgen dat alle maatregelen zo goed mogelijk ingevoerd en uitgevoerd worden. Daarnaast vind ik de samenwerking met de oudergeleding heel waardevol. Samen proberen we ervoor te zorgen dat ieders belang zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Daarnaast dragen we ook samen een steentje bij aan de ontwikkelingen op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van ATO-Scholenkring

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit 14 leden, 7 ouders en 7 personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen. 
Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad.