Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast mag de MR ook ongevraagd advies geven. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Een belangrijke taak van de MR is de achterban, bestaande uit personeel en ouders, informeren over gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. 
De MR bestaat uit een gelijke verdeling van ouders en medewerkers. Ze zijn voor ouders van kinderen en voor personeel van het Kindcentrum altijd bereikbaar om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen over het functioneren van de school. Op deze manier kunnen we ieders belang het beste vertegenwoordigen.
Ze zijn bereikbaar via het mailadres mrterp@kcdeterp.nl of je spreekt een van hen aan bij school. 

Vergaderingen 
Bij elke vergadering bezoekt Eric de Brouwer, de directeur van de school, de vergaderingen van de MR. Zo wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken rondom lopende onderwerpen en probeert de MR ook een klankbord voor de directie te zijn.
De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond als toehoorder. De vergaderdata zullen te vinden zijn in de agenda van Social Schools. Het is wel handig om dit vooraf even aan te kondigen, mocht een vergadering verzet zijn of op een andere locatie plaatsvinden. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van ATO-Scholenkring

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit 14 leden, 7 ouders en 7 personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen. 
Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad.