Communicatie met ouders

Een goede relatie tussen school en ouders is van groot belang voor het welbevinden van het kind op school. Zo'n goede relatie is geen vanzelfsprekendheid. Daarin moet je investeren.

Dat vraagt van beide partijen een actieve opstelling. Wij investeren in de relatie door ouders goed te informeren, door te luisteren naar hun inbreng, door hen uit te nodigen voor een gesprek, enz. Van ouders verwachten wij hetzelfde. De schoolse en naschoolse activiteiten bepalen mede het welbevinden van de kinderen op school. Veel van die activiteiten kunnen alleen maar gerealiseerd worden als ouders daarbij zo nu en dan de helpende hand toesteken.

Online informatie
De algemene informatievoorziening voor ouders bestaat uit de schoolgids (volgt), deze website en onze presentatie op scholenopdekaart.nl 

Schoolapp
Via de schoolapp van Social Schools kunt u uw kind ziek melden, de belangrijkste informatie terugvinden, nieuws uit de klas bekijken en onze nieuwsberichten lezen. De app voldoet aan de privacy richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Informatiebijeenkomsten
In het begin van elk schooljaar nodigen wij u uit voor een informatieavond over het onderwijs in de groep(en) van uw kind(eren). Soms beleggen we een algemene informatieavond over een bepaald onderwerp. Data waarop ouder-/infoavonden plaatsvinden, communiceren we via de schoolapp.

Nieuwsbrief en e-mail
We geven regelmatig een digitale nieuwsbrief uit via de mail, minimaal 6x per jaar. Wanneer er meer te melden is, zullen de nieuwsbrieven frequenter zijn. Ook leerkrachten gebruiken e-mail, als het zakelijke mededelingen omtrent de eigen groep betreft.