Onderwijs

In het onderwijs op Kindcentrum De Terp staan vier pijlers centraal.

Basisvaardigheden & ICT
Het is onze taak om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Daar horen basisvaardigheden als rekenen, taal en spelling, technisch lezen en begrijpend lezen bij. We hebben veel aandacht voor het geven van effectieve instructies. Dit betekent dat kinderen door middel van actieve werkvormen zich de stof eigen kunnen maken. Bewegend leren is hier ook een onderdeel van. Instructies geven we op maat: per vak kijken we hoeveel instructie een kind nodig heeft en welke verwerkingsstof het beste aansluit bij het kind. Dat noemen we gedifferentieerd leren. Binnen ons onderwijs gebruiken we ICT zoals digitale leermiddelen (I-pads, Prowise) en nieuwe gadgets. We zoeken hierbij naar een goede mix tussen kennisoverdracht met ICT en ontwerpend en onderzoekend leren met ICT.

Thuis voelen & sfeer
Bij Kindcentrum De Terp voelen kinderen, ouders en bezoekers zich welkom. Kinderen komen met plezier naar school en voor ouders is de drempel om binnen te komen of een leerkracht aan te spreken laag. Ook zijn zij betrokken, onder andere bij de oudervereniging. We doen het echt samen! En dat is nodig, want een kind leert de hele dag. We willen een huiselijke omgeving creëren waar kinderen zich vrij voelen om verschillende plekken op te zoeken om te leren. Daar hebben we in onze inrichting en gebouw veel rekening mee gehouden. Met allerlei zit- en leerplekken, veel natuurlijke elementen en frisse kleuren bieden we een omgeving die uitnodigt en inspireert.

Verschillende leer- en ontwikkelstijlen
We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen. Naast de aandacht voor taal, lezen en rekenen bieden we andere vakken thematisch aan. Kinderen mogen nieuwsgierig zijn en bij het bestuderen van een thema een aanpak kiezen die bij hen past. Zo worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces. We geloven dat kinderen graag willen leren, leergierig zijn en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Op hun manier! De één wil voelen en bewegen, uitproberen, een ander moet het voor zich zien. Het ene kind wil samen leren en het andere juist alleen. Bij Kindcentrum De Terp bieden we die mogelijkheid.

Bewegen
Bewegen is de komende jaren een van de belangrijkste speerpunten van ons kindcentrum. Het gaat daarbij niet alleen om gym, maar ook om meer bewegen op de buitenpleinen, bewegend spelen en leren en een groter aanbod van sportactiviteiten. Enerzijds doen we dit omdat de kinderen zelf aangegeven hebben dat zij graag meer beweging terug willen zien op school. Daarnaast is voldoende beweging niet alleen goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, het zorgt ook voor een betere nachtrust en een betere focus tijdens de les.

Intern ondersteuningsplan