Pedagogisch klimaat

Centraal voor ons pedagogisch klimaat zijn onze vier kernwaarden:

  • Gastvrijheid
  • Veiligheid
  • Zelf-ontdekken
  • Plezier

Deze kernwaarden hebben we, samen met leerkrachten, ouders en leerlingen vertaald in opdrachten en gedragsregels voor onszelf en de kinderen. 

In ons gedragsprotocol kunt u hierover nog veel meer lezen.

Gedragsprotocol