Schoolplan

Op deze pagina vindt u ons schoolplan. Hierin staat beschreven waar we op inzetten en hoe we het onderwijs en het kwalitietisbeleid vormgeven op ons Kindcentrum.

Schoolplan