Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school geeft d.m.v. een schoolondersteuningsprofiel aan, op welke manier zij vorm geeft aan het onderwijs en tevens de grenzen van hun mogelijkheden.

Hieronder vindt u de link naar het schoolondersteuningprofiel van ons Kindcentrum.

Schoolondersteuningsprofiel