Kinderopvang

Naast buitenschoolse opvang en peuterarrangementen kunt u bij Kindcentrum De Terp ook gebruik maken van kinderdagopvang. Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale groepen die opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.

Wij zijn geen officiële VVE locatie, maar hebben ontwikkelingsgericht stimuleren als belangrijk speerpunt. Wij werken aan de hand van het VVE programma Uk & Puk bij onze activiteiten planning. Dit heeft niet alleen betrekking op de geplande activiteiten, maar Uk en Puk zit in ons hele dagelijkse handelen verankerd.

Kinderen maken bij de kinderopvang kennis met hun eigen ‘ik’ en worden gestimuleerd hun zelfredzaamheid te vergroten. Door het diverse activiteitenaanbod leren zij al vanaf jonge leeftijd verschillende ervaringen op te doen en worden maatschappelijke waarden en normen overgedragen.

Wilt u meer weten over de kinderdagverblijfgroepen op Kindcentrum De Terp? Neem dan contact op met kdv lachebekjes 06-38077822 of neem een kijkje op de website van Kanteel voor meer informatie.