Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een stichting van 20 tot 25 ouders die allerlei activiteiten ondersteunt en financiert die niet direct onderwijs gebonden zijn, maar het naar school gaan nog leuker maken. Deze activiteiten worden door ouders en team samen georganiseerd. Denk daarbij aan de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, de wandeldriedaagse, het schoolreisje en de kleuter- en sportdag.

Voor elke activiteit is er een activiteitencommissie. In een commissie zit een aantal OV-leden en een of meerdere leerkrachten.Voor een aantal activiteiten heeft de OV veel extra hulp nodig. Gelukkig zijn er altijd voldoende ouders die tijd hebben om te komen helpen.

Ouderbijdrage
De stichting beheert de ouderbijdrage van ouders en de leden bepalen, in overeenstemming met de school, waar het geld aan uitgegeven gaat worden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudervereniging vastgesteld. Iedere activiteitencommissie krijgt een budget om de kosten voor de activiteit mee te betalen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het kopen van drinken en eten voor de kinderen, het huren van spelletjes en het aanschaffen van materialen.

De begroting en het jaarverslag stelt de oudervereniging vast tijdens de jaarvergadering. Bij de jaarvergadering zijn alle ouders van het kindcentrum welkom.

Deelnemen aan de oudervereniging
Wilt u deelnemen aan de oudervereniging? Dan is de enige voorwaarde dat u een of meer kinderen op Kindcentrum De Terp heeft en dat u minimaal één schooljaar actief wilt zijn. Aan het begin van ieder schooljaar stelt de oudervereniging in de jaarvergadering de samenstelling voor het komende schooljaar vast.
 
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan de oudervereniging? Neem dan contact met ons op. U kunt een van de leden van de oudervereniging aanspreken of mailen naar ov@kcdeterp.nl.