Zorg

We willen alle kinderen op ons kindcentrum zo goed mogelijk begeleiden.

Ondanks goed onderwijs, goede begeleiding en aandacht, kan het zo zijn dat kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een ontwikkeling doormaken die zorgelijk is of omdat ze opvallen door hun gedrag en/of hun leerprestaties. 
 
Extra zorg en ondersteuning
In het structurele overleg van de leerkracht met de intern begeleider (IB'er) wordt steeds gekeken welke kinderen gerichte hulp nodig hebben. De oplossingen voor de hulp kunnen heel divers zijn. Soms wordt gekeken (met behulp van onze specialisten op het gebied van taal, rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid) wat we op school nog extra kunnen bieden. Soms hebben we het advies of ondersteuning nodig van het samenwerkingsverband De Meierij. Ook is het mogelijk om de kinderen te bespreken in het zorgteam (IB'er, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en ouders). 
 
Als we zorgen hebben over kinderen trekken we altijd samen op met de ouders. Ouders zijn hierin een heel belangrijke partner. 

We hebben onze werkwijze rondom de zorg voor kinderen uitgebreid beschreven in ons zorgplan. U vindt het zorgplan op deze pagina.