Kinderraad

Kindcentrum De Terp heeft een eigen kinderraad. In deze kinderraad zitten kinderen uit groep 6, 7 en 8. Zij zijn door middel van een verkiezing gekozen door de andere kinderen. De kinderraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school.

Op school hangen ideeënbussen, hier kunnen alle kinderen hun ideeën voor de school in stoppen. Tijdens de vergaderingen die onder leiding van een leerkracht plaatsvinden, worden deze besproken en kijken we samen wat we hiermee kunnen doen. De kinderraad denkt ook mee over het opknappen van het speelplein en de activiteiten om hiervoor geld op te halen.

Tijdens de inloopochtend leiden de kinderen nieuwe ouders graag rond in de school en vertellen ze hun eigen ervaringen over onze school.

Twee keer per jaar vindt er in het stadhuis van Den Bosch een bijeenkomst plaats van het Bossche Kinderparlement. Dit zijn vertegenwoordigers van alle kinderraden van de Bossche scholen. Ook hier worden punten besproken die de kinderen zelf ingebracht hebben. Samen praten we dan over de ingebrachte onderwerpen en bedenken ook samen oplossingen.